Ősi és Elfogadott Skótrítusú Magyarországi Nagypáholy

Tartalomhoz ugrás
 
Abafi Lajos (1840-1909), irodalomtörténész, lepkekutató
 
Abonyi Géza (1894-1949), színész
 
Ábrányi Emil, ifj. (1850-1920), költő
 
Ady Endre (1877-1919), költő
 
Ady Lajos (1881-1940), író, Ady Endre testvére
 
Ágai Adolf (1836-1916), humorista
 
Ágoston Péter (1874-1925), jogász, szociáldemokrata politikus, hét napig külügyminiszter
 
Almásy Pál (1818-1882), az 1849-es debreceni országgyűlés elnöke
 
Alpár Ignác (1855-1928), építész
 
id. Andrássy Gyula (1823-1890), miniszterelnök
 
Antal Gábor (1843-1914), teológiai akadémiai tanár, ref. püspök
 
Apáthy István (1863-1922), zoológus, a kolozsvári egyetem rektora, az erdélyi Nemzeti Tanács elnöke
 
Apponyi Antal György (1755-1817), politikus
 
Apraxin Júlia (1828-1917), színésznő, író
 
Aranka György (1737-1817), az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság alapítója
 
Auer Miklós (1903-1979), vegyész, numizmatikus, a szabadkőműves relikviák gyűjtője
 
Auer Pál (1885-1978), politikus, a Páneurópai Unió elnöke
 
Bakonyi Kálmán (1859-1942), jogász, bíró
 
Balassa József (1864-1945), nyelvész
 
Bálint Lajos (1886-1974), író
 
Bálint Zoltán (építész) (1871-1939), építész
 
Banda Ede (1917-2004), gordonkaművész
 
Bánffy György (1746-1822), református főgondnok
 
Bánffy Miklós (1873-1950), politikus
 
Bánki Donát (1859-1922), feltaláló
 
Bánóczi József (1849–1926), irodalomtörténész, nyelvész
 
Bányai Elemér (írói álneve: Zuboly, 1875-1915), újságíró, író
 
Bárczy István (1866–1943), Budapest főpolgármestere
 
Bárdos Artúr (1882-1974), rendező, intendáns, szakíró
 
Barkóczy Ferenc, cs. k. kamarás és helytartósági tanácsos
 
Báróczi Sándor (1735-1809), író, műfordító, testőr
 
Barrey Emil
 
Barta Ernő (1878-1956), grafikus
 
Bartha Lajos, szobrász
 
Bartók György (1845-1907), teológus, református püspök
 
Bartos Lipót, szegedi könyvkereskedő és kiadó
 
Batsányi János (1763-1845), költő
 
Batthyány Alajos (1750-1818), huszárfőhadnagy
 
Baumhorn Lipót (1860-1932), építész
 
Beck Sámuel, jogász
 
Beck Vilmos (1869-1925), operaénekes
 
Bedeus Joakim (1746-1810), erdélyi tartományi főbiztos, belső titkos tanácsos,
 
Beke Manó (1862–1946), matematikus
 
Benczúr Gyula (1844–1920), festő
 
Benedek Elek (1859–1929), író
 
Benedek István (1915-1996), író
 
Benedek József (1827-1892), színész
 
Benedek Marcell (1885-1969), író
 
Bercsényi Béla (1844-1901), színész
 
Berde Sándor, református lelkész
 
Beregi Oszkár (1876-1965), színész
 
Berény Róbert (1887-1953), festő
 
Berinkey Dénes (1871-1944), politikus
 
Bernády György (1864-1938), marosvásárhelyi polgármester
 
Bernáth Aurél (1895-1982), festő
 
Besze János, politikus
 
Bethlen Gergely (1810/1812-1867), honvédezredes
 
Biás István (1877-1950), levéltáros, helytörténész
 
Bíró Jenő
 
Bíró Lajos (1880-1948), író
 
Bíró Mihály, grafikus
 
Bogdánfy Ödön (1863-1944), építőmérnök, hidrológus, műfordító
 
Bókay Árpád, tanár
 
Bókay János, orvos
 
Bókay János, író
 
Bolgár Elek, diplomata
 
Bolgár Tivadar
 
Bonkáló Sándor, irodalomtörténész
 
Born Ignác, geológus
 
Boromisza Tibor (1880-1960), festő
 
Bóta Ernő, az Emberi Jogok Ligája magyar tagozatának alapítója
 
Böhm Emil, kereskedő
 
Bölöni György, irodalomtörténész
 
Böszörményi Jenő, gépészmérnök
 
Braun Róbert (1879–1937), szociológus
 
Brukenthal Sámuel (1721-1803), Erdély kormányzója
 
Buchinger Manó, képviselő
 
Conrád Gyula, hivatalnok
 
Cornides Dániel, történetíró
 
Czakó Ambró, református lelkész
 
Czetz János, honvédtábornok
 
Czóbel Ernő, pedagógus
 
Csáky Tivadar, képviselő
 
Császár Imre, színész
 
Csáth Géza, író
 
Csécsy Imre, író, újságíró, politikus
 
Csemegi Károly, büntetőjogász
 
Csengey Gusztáv, költő
 
Cserés Miklós, rádiódramaturg
 
Csergő Hugó, író
 
Csifó Salamon, unitárius teológus
 
Csornoky Viktor, kisgazdapárti politikus
 
Cs. Sebestyén Károly, néprajztudós
 
Darvas József, pedagógus
 
Dénes György, színész
 
Devecseri Gábor, műfordító
 
Diner-Dénes József (1857-1937), újságíró, politikus
 
Diósszilágyi Sámuel, orvos
 
Ditrói Mór, színigazgató
 
Doktor Sándor szülész-nőgyógyász, baranyai főbába
 
Domanovszky Endre, festő
 
Draskovich János, katonatiszt, páholyszervező
 
Dudásy Antal (1753 körül–1798), minorita rendi szerzetes, tanító, iskolaigazgató
 
Dutka Ákos, költő
 
Ellinger József, operaénekes
 
Endrődi Sándor, költő
 
Espersit János (1879-1931), ügyvéd, politikus, mecénás
 
Esterházy Ferenc, főkancellár
 
Esterházy Nepomuki János, a kormányzó tanács tagja
 
Esterházy Miklós József, tábornagy, a fertődi kastély építtetője
 
Etienne András (1751-1797), orvos, tanár
 
Fabinyi Rudolf, vegyész, a Magyar Kémikusok Egyesülete alapítója
 
Fehér Sándor Sámuel
 
Fekete Ignác, újságíró
 
Fekete János, cs. kir. kamarás, tábornok, író
 
Feld Zsigmond, színész, színigazgató
 
Feleky Miklós, színész, rendező
 
Ferencz József, unitárius püspök
 
Ferenczy Béni, szobrász
 
Fessler Ignác Aurél, ág. ev. püspök, a m. tud. akadémia külföldi levelező tagja
 
Festetics György, a Helikon alapítója
 
Földesi Joachim, polgári iskolai tanár
 
Földi János, természettudós
 
Fodor József, költő
 
Frankel Leó (bankhivatalnok ), bankhivatalnok
 
Friedrich István, miniszterelnök
 
Fürst Gyula
 
Gabányi Árpád, színész, rendező
 
Gábel József, filozófus
 
Gábor Andor, költő
 
Gábor Ignác, irodalomtörténész
 
Gál György Sándor, zeneíró, író
 
Gál Gyula, színész
 
Galamb Sándor, színházigazgató, rendező, dramaturg, irodalomtörténész
 
Gebauer Gusztáv, törvényszéki jegyző
 
Gelléri Mór közgazdasági szakíró, a magyar iparfejlesztés kiemelkedő alakja
 
Gellért Lajos, színész, író
 
Gerő Károly, színműíró
 
Gion Nándor, író, újságíró
 
Góth Sándor, színész, rendező
 
Gönczi Jenő, minisztériumi tisztviselő
 
Granasztói Pál, építész
 
Gundel János, vendéglős
 
Gyarmathi Sámuel, nyelvész
 
Gyöngyösi János, tordai református lelkész, költő
 
György Oszkár, főreáliskolai tanár, költő
 
Hadik-Barkóczy Ilona (1833-1887), fiúsított grófnő, az első ismert, szabadkőművesnek felavatott magyar nő
 
Hajnik Pál, politikus
 
Hajnóczy József, jogtudós, jakobinus
 
Hajós Alfréd, építész, olimpiai bajnok
 
Hajós Zsigmond, operaénekes
 
Halasi Béla, jogász
 
Halász-Hradil Elemér (1873-1948), festő
 
Haller Károly (1836-1911), jogász, egyetemi tanár, Kolozsvár polgármestere
 
Halmi Ferenc, színész
 
Hamar István, református teológus
 
Harkányi Ede, ügyvéd
 
Harsányi Kálmán (1876-1929), költő, író
 
Harsányi Zsolt, író
 
Háry Gyula (1864-1946), festő
 
Hatvany Bertalan, műfordító
 
Hatvany Lajos, irodalomtörténész
 
Hausbrunner Vilmos, rabbiképző tanár
 
Havas Adolf (1859-1904), irodalomtörténész
 
Haypál Benő, református lelkész
 
Hegedűs Gyula, színész
 
Hegedűs Nándor (1884-1969), közíró, szerkesztő
 
Hegyi Emánuel (1877-1936), zongoraművész
 
Heltai Jenő, költő, író
 
Hende Ernő
 
Herman Lipót, festő
 
Hevesi József, színigazgató
 
Hieronymi Károly (1836-1911), politikus
 
Hock János, józsefvárosi plébános, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
 
Holló Alajos, főreáliskolai tanár
 
Hollós Holczer Károly, festő
 
Hollós László, főreáliskolai tanár
 
Honti Nándor, festő
 
Horn Ede, közgazdász
 
Hornyánszky Gyula, klasszikafilológus
 
Hornyánszky Viktor, nyomdász
 
Horti Pál (1865-1907), festő, iparművész
 
Horváth Mihály, történész, püspök
 
Horváth Zoltán színész
 
Huzella Elek, zeneszerző
 
Ignotus Pál, szerkesztő
 
Ignotus (Veigelsberg Hugó), író, szerkesztő
 
Incze Henrik, író, szerkesztő
 
Istók János, szobrász
 
Iván Miklós, hivatalnok
 
Ivánka Imre, Kossuth-párti képviselő
 
Jakab Dezső (1864-1932), építész
 
Jámbor Lajos (építész) (1869-1955), építész
 
Jancsó Elemér (1905-1971), irodalomtörténész, kritikus
 
Jánosi Zoltán (1868-1942) református lelkész
 
Janovics Jenő (1872-1945), színházi rendező
 
Jászi Oszkár (1875-1957), történész, szociológus
 
Jávor Pál (festő) (1880-1923), festőművész
 
Joannovics György (1821-1909), nyelvész, politikus, nagymester
 
Józan Miklós (1869-1946), unitárius püspök
 
Justus Mihály (1863-?), mérnök
 
Kabakovits József, politikus
 
Kádár József, tanár, Szolnok-Doboka vármegye monográfusa
 
Kain Albert (1858-1909), vasútépítő mérnök
 
Káldy Gyula, zeneszerző, színigazgató
 
Kálmán Oszkár, operaénekes
 
Kármán József, író
 
Kárpáti Aurél, kritikus
 
Kassák Lajos, költő, festőművész
 
Kazinczy Ferenc, író, nyelvújító
 
Kelemen Mózes
 
Kemény János, író, irodalomszervező
 
Kenézy Gyula (1860-1931), orvosprofesszor
 
Kernstok Károly, festő
 
Kertész Manó, nyelvész
 
Kincs Gyula, újságíró, Ady tanára a zilahi kollégiumban
 
Király György, irodalomtörténész
 
Kisfaludi Strobl Zsigmond, szobrász
 
Kiss József, költő
 
Klapka György, honvédtábornok
 
Kollár Ádám, jogtudós
 
Kolozsvári Zsigmond, festő
 
Koltai Virgil (1857-1907), középiskolai tanár, irodalomtörténész, műfordító, költő, újságíró
 
Komlós Aladár, író
 
Komor Marcell, építész
 
Komor Vilmos, karmester
 
Koppi Károly, történetíró, piarista
 
Koródy András, karmester
 
Kossuth Lajos, kormányzó
 
Kosztolányi Dezső, író
 
Kotász Károly, festő
 
Kovachich Márton György, jogtörténész, forráskutató
 
Kovács János (1764–1834), pedagógus, mecénás, az MTA tagja
 
Könyves-Kolonics József (1884-1955), szegedi politikus
 
Körösi Aladár, szombathelyi ügyvéd
 
Kővágó József, Budapest főpolgármestere
 
Krecsányi Ignác, színész, színházigazgató
 
Kresz Géza, orvos
 
Krompecher Ödön, sebész
 
Kubinyi Ágoston, természettudós, régész
 
Kubinyi Ferenc, politikus, régész
 
Kunfi Zsigmond, szociáldemokrata politikus
 
Kürti József, színész
 
Laczkó Géza, író
 
Laczkovics János, magyar jakobinus
 
Lajta Béla, építész
 
Laukó Dezső (1872-?), ügyvéd, zeneszerző, pénzügyi igazgatóhelyettes
 
Lavotta Rezső, zeneszerző
 
ifj. Lendvay Márton, színész
 
Lengyel Géza (1881–1967), író, újságíró, kritikus
 
Lewis Lajos (1799-1890), bölcseleti doktor, egyetemi nyelvtanító
 
Lichtenstein Ferenc Lajos (1829-1902), honvéd főhadnagy, újságíró, lapszerkesztő
 
Liszt Ferenc, zeneszerző
 
Lovik Károly, író
 
Löffler Béla, építész
 
Lukácsy Miklós, takarékpénztári hivatalnok
 
Madách Sándor, ügyvéd, megyei főügyész
 
Mádai Dávid Sámuel (1709-1780), orvosdoktor
 
Madzsar József, orvos, politikus
 
Makai Ödön, ügyvéd, banktisztviselő József Attila sógora és gyámja
 
Maleczky Oszkár, operaénekes
 
Maléter István, ügyvéd, Maléter Pál apja
 
Mann Sándor, irodafőnök
 
Mándoky Béla, színész, színházigazgató, rendező
 
Marschan Géza, jogász
 
Márkus Dezső karmester, színházigazgató
 
Margó Ede, szobrász
 
Maróczy Géza, sakkozó
 
Martinovics Ignác, jakobinus
 
Mechwart András, gépészmérnök
 
Mihályfi Károly, színész
 
Miklóssy Gyula, színházigazgató, rendező
 
Mistéth Endre, építészmérnök
 
Molnár Antal, esztéta
 
Molnár Imre (1888-1977), zenetudós, a Magyar Rádió egyik alapítótagja
 
Molter Károly, író
 
Móra Ferenc, író
 
Móricz Miklós, statisztikus, Móricz Zsigmond öccse
 
Náday Ferenc, színész, rendező
 
Nádasdy Kálmán, színházigazgató
 
Nagy Endre konferanszié
 
Nagy Ernő vasesztergályos, gyáriparos, szociáldemokrata politikus, '56-os forradalom-kutató
 
Nagy Imre, színész
 
Nagybaconi Nagy Vilmos honvédelmi miniszter
 
Nagyváthy János mezőgazdász
 
Naláczi József műfordító, testőr
 
Nemes Marcell műgyűjtő
 
Neumann Ignác
 
Neupauer László
 
Neuschloss Kornél (1864 - 1935)
 
Neuschloss Marcell (1853 - 1905)
 
Neuschloss Miksa
 
Neuschloss Ödön (1851 - 1904)
 
Neuschloss Simon
 
Neuschloss Tódor
 
Ódry Lehel, rendező
 
Olgyai Viktor, grafikus
 
Orbán Dezső, festő
 
Orczy József, főispán
 
Orczy László, főispán
 
Orczy Lőrinc, költő
 
Ormay Ferenc, énekes
 
Paál Árpád, politikus, újságíró
 
Pain Emil
 
Pajor Gáspár, ügyvéd, író, szerkesztő
 
Pákei József, unitárius teológus, tanár
 
Pákey Lajos, építész
 
Pálffy Károly, kancellár
 
Pálóczi Horváth Ádám, író, műfordító
 
Pataky Jenő, színész
 
Páter Béla, botanikus
 
Pátkai Ervin, szobrász
 
Paulay Ede, színész
 
Péczely József (1750-1792), református lelkész, műfordító és költő
 
Perlrott-Csaba Vilmos, festő
 
Petelei István, író
 
Péterffy István, orvos
 
Pfeiffer Ignác, tanár
 
Piger Zoltán
 
Pikler Gyula, jogtudós
 
Podmaniczky Frigyes, politikus, akadémikus
 
Pogány József (1886-1939), politikus, újságíró, irodalomkritikus
 
Pogány Miklós
 
Polányi Károly, szociológus
 
Poldini Ede, zeneszerző, zongoraművész
 
Polgár Tibor, zeneszerző, karmester
 
Pólya Tibor, festő, grafikus
 
Poszvék Gusztáv, ág. ev. főgymnasiumi tanár
 
Puky Miklós, politikus
 
Pulszky Ferenc, író, politikus, régész
 
Purjesz Lajos, újságíró
 
Rácz Gyula, statisztikus
 
Ráday Gedeon, költő, irodalomszervező
 
Radó Antal (1862-1944), író, költő, műfordító, irodalomtörténész
 
Radványi Géza, filmrendező
 
Rakovszky István (1847-1910), az Állami Számvevőszék elnöke
 
Ranschburg Pál (1870-1945), elme- és ideggyógyász
 
Ráthonyi Ákos, filmrendező
 
Ravasz László, református püspök
 
Reinitz Béla, zeneszerző, zenekritikus
 
Rékai Nándor, karmester, zeneszerző
 
Reményi Ede, hegedűművész
 
Remenyik Zsigmond, író
 
Réthy Mór (1846-1925), matematikus
 
Róbert László, orvos-biológus
 
Róna Jenő
 
Róna József, szobrász
 
Rónai Zoltán (1880-1940), ügyvéd, szociológus, szociáldemokrata politikus, igazságügyi népbiztos 1918-ban
 
Rónay Alajos, zombori földbirtokos
 
Róth Miksa, üvegfestő
 
Rózsa Ede, pedagógus
 
Rozsda Endre, festő
 
Rozsnyay Mátyás (1833-1895), gyógyszerész, kémikus, sakkszakíró
 
Rubinyi Mózes, nyelvész
 
Sándor Pál politikus, gazdasági szakember
 
Schedius Lajos, esztéta, irodalomszervező
 
Schmidt József (1868-1933), nyelvész, indológus, egyetemi tanár
 
Schöpflin Aladár, irodalomkritikus
 
Sebestyén Géza színész, színházigazgató
 
Serly Lajos, zeneszerző, karmester
 
Servatius Lajos, alispán
 
Sigray Jakab, jakobinus
 
Simonyi Ernő, Kossuth-párti politikus
 
Sipos Pál filozófiai író, református lelkész, matematikus
 
Sipőcz Géza
 
Solt Lipót
 
Somló István, színész
 
Somló Sándor (1859-1916), színész, színházigazgató
 
Somogyi Béla, újságíró
 
Sós Aladár, építész (1887-1975)
 
Speck Lajos
 
jáprai Spissich János (1745- 1804), Zala vármegye alispánja, a magyar jakobinus mozgalom tagja, szabadkőműves páholy főmester.
 
Strasser Albert, ipar- és kereskedelmi kamarai titkár
 
Surányi Miklós (1882-1936), író
 
Supka Géza, politikus, újságíró, régész
 
Szabó Ervin, könyvtárigazgató, társadalomtudós
 
Szabolcska Mihály, költő
 
Szacsvay Sándor, a Magyar Hírmondó szerkesztője
 
Szász Zoltán, publicista, író
 
Szatmári Mór (1858-1931), újságíró, országgyűlési képviselő
 
Széchényi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója
 
Szécsi Ferenc író, újságíró, színházigazgató
 
Székely Artúr, jogász
 
Székely Imre Kálmán, ügyvéd
 
Székely Mihály (1901-1963), operaénekes
 
Székely Péter, szobrász
 
Szende Pál, ügyvéd, politikus
 
Szenteleky Kornél, író
 
Szerdahelyi Kálmán, színész
 
Szigeti Imre, színész, rendező, színházigazgató
 
Szini Gyula, író
 
Szirtes Artúr (1884-1927), ügyvéd, jogszociológus
 
Szobotka Tibor, író
 
Szontagh Ábrahám (1830-1902), orvosdoktor, homoeopata
 
Szőnyi István, festő
 
Sztehlo Gábor, evangélikus lelkész
 
Sztojanovics Jenő, zeneszerző, zenekritikus
 
Tabéry Géza, író
 
Tallián János, operaénekes
 
Tamási Áron, író
 
Tamássy József, színész, énekes, rendező
 
Tapolczai Dezső, színész, színházigazgató
 
Taraszovits Ödön (1879-1962), szegedi jogász, politikus
 
Tarján Ödön, mérnök, kisebbségi magyar politikus
 
Telcs Ede, szobrász
 
Telegdi Kálmán
 
Teleki Ádám, költő, műfordító
 
Teleki László, politikus, író
 
Teleki Sámuel, erdélyi kancellár
 
Teleki Sándor, honvéd ezredes, Petőfi barátja
 
Telepy Károly, festő
 
Than Mór, festő
 
Thék Endre, bútorgyáros
 
Thoma Mihály Ágoston (1803-1878), magánzó
 
Thury Zoltán, író, újságíró
 
Tihanyi Mór, orvosdoktor
 
Toldi Béla
 
Tompa László (1883-1964), költő
 
Törzs Jenő, színész
 
tubolyszeghi Tuboly László (17561828) jogász, főszolgabíró, táblabíró, költő, nyelvújító.
 
Turnowsky Mór (1859–1932), magyar orvosdoktor
 
Tuszkai Ödön (1863-1945), szülész-nőorvos
 
Türr István, altábornagy
 
Vágó József (1877–1947), építész
 
Vágó József (1877–1948), közgazdasági író
 
Váradi Antal, író, színművészeti akadémiai vezető
 
Valentiny Ágoston, igazságügyi miniszter
 
Varannay Aurél, közgazdász
 
Vásáry István, kisgazdapárti politikus, Debrecen polgármestere
 
Vázsonyi Vilmos, igazságügyi miniszter
 
Vedres Márk, szobrász
 
Venetiáner Lajos, főrabbi
 
Verebélÿ Tibor (1875–1941), orvos, sebész, patológus, egyetemi tanár
 
Verő György, zeneszerző, karmester
 
Vetter Antal, honvédtábornok
 
Vétek János
 
Vidor Imre
 
Vikár Béla, etnográfus, műfordító, akadémikus
 
Vízvári Gyula, színész, rendező
 
Vukovics Sebő, honvédelmi miniszter
 
Wekerle Sándor, miniszterelnök
 
Winkler Pál, könyv és újságkiadó
 
Wurmfeld Zoltán (1882 - 1917), szombathelyi orvos
 
Xántus János, néprajzkutató
 
Yartin József, újságíró
 
Ybl Ervin, művészettörténész
 
Zala György (1858-1937), szobrász
 
Zárai Samu, kereskedő
 
Zathureczky Ede, hegedűművész
 
Zemplényi Tivadar (1864-1917), festő
 
Zerkovitz Béla, zeneszerző
 
Zigány Zoltán (1864-1921), tanár
 
Zimmermann Károly, ifj. szombathelyi építészmérnök
 
Zipernowsky Károly, feltaláló
 
Zwack Ákos, bornagykereskedő
 
Zsolt Béla, író, képviselő
 
Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos
 
 
Forrás Wikipédia
   
Szabadság Egyenlőség Testvériség
Vissza a tartalomhoz